Witamy na stronie kancelarii

Actus hominis, non digintas iudicetur.

Kancelaria prowadzi w szczególności sprawy z zakresu:

Kancelaria świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną, obejmującą zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej. Oferta kancelarii skierowana jest do przedsiębiorców i osób prywatnych

prawa cywilnego

prawa gospodarczego i handlowego

prawa pracy

prawa rodzinnego

prawa administracyjnego

prawa zamówień publicznych i in.

Zakres usług

Kancelaria świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną, obejmującą zarówno doradztwo prawne
jak i zastępstwo przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej.
Oferta kancelarii skierowana jest do przedsiębiorców i osób prywatnych, obejmując
w szczególności następujące obszary praktyki prawniczej:

konsultacje prawne

opracowywanie i opiniowanie umów

opracowywanie aktów założycielskich

spółek, fundacji i stowarzyszeń

obsługa w zakresie przekształceń

spółek oraz likwidacji spółek, stowarzyszeń i fundacji

opracowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych

uchwał, regulaminów, zarządzeń spółek, stowarzyszeń i fundacji

przygotowywanie pism i reprezentowanie podmiotów

w postępowaniu sądowym (procesowym i nieprocesowym), egzekucyjnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym,

windykacja należności

zastępstwo przed sądami

organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej, Krajową Izbą Odwoławczą

udział w negocjacjach.

Masz pytania?

Kancelaria

ul. Ogrodowa 31 lok.2
15-027 Białystok

Email

i.grigoruk@op.pl
biuro@kancelaria-grigoruk.pl
radca.prawny@kancelaria-grigoruk.pl

tel/ fax

85 732 49 22
tel.692 645 933