kancelaria radcy prawnego
Iwona Grigoruk

Actus hominis,
non dignitas iudicetur

Zakres usług

Kancelaria świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną, obejmującą zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej. Oferta kancelarii skierowana jest do przedsiębiorców i osób prywatnych, obejmując w szczególności następujące obszary praktyki prawniczej:

 • konsultacje prawne,
 • opracowywanie i opiniowanie umów,
 • opracowywanie aktów założycielskich spółek, fundacji i stowarzyszeń,
 • obsługa w zakresie przekształceń spółek oraz likwidacji spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych(uchwał, regulaminów, zarządzeń) spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • przygotowywanie pism i reprezentowanie podmiotów w postępowaniu sądowym (procesowym i nieprocesowym), egzekucyjnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
 • windykacja należności,
 • zastępstwo przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej, Krajową Izbą Odwoławczą,
 • udział w negocjacjach.

Kancelaria prowadzi w szczególności sprawy z zakresu:

 • prawa cywilnego,
 • prawa gospodarczego i handlowego,
 • prawa pracy,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa zamówień publicznych i in.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w języku polskim i języku angielskim.