kancelaria radcy prawnego
Iwona Grigoruk

Actus hominis,
non dignitas iudicetur

About us

IWONA GRIGORUK- RADCA PRAWNY

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W 2004 r. obroniła pracę magisterką w przedmiocie skutków prawnych pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

Odbyła aplikację sądową i w marcu 2009 r. z pozytywnym wynikiem zdała egzamin sędziowski.

Radca prawny od 1 lipca 2009 r. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Praktykę w kancelariach zdobywała od 2002r. Od 2004 do 2012r. na stałe współpracowała z Kancelarią Radców Prawnych Zacharczuk, Laskowski i Wspólnicy Sp.j.

Specjalista w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego, rodzinnego i opiekuńczego. Posiada doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa spółek, prawa pracy, prawa cywilnego, prowadzenia procesów w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych. Wielokrotnie reprezentowała podmioty w sprawach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Podczas dotychczasowej praktyki zajmowała się obsługą prawną jednostki sektora finansów publicznych, zakładem opieki zdrowotnej, a także spółek z branży budowlanej, telekomunikacyjnej i informatycznej. Obecnie współpracuje także z podmiotami z branży wodociągowo- kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej, jak również z instytucjami kultury. Uczestniczyła przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.